Fotodetektoriai
  Ultravioletinio, matomo bei infraraudono spinduliavimo detektoriai, skirti natūralių (saulė) bei dirbtinių (lazeriai, puslaidininkiniai šviesos diodai, lempos)  galios, energijos, impulso trukmės, spektro nustatymui. 

 

 

                                   

 

                                  Fotodetektoriai

 

 

Tiekiame kambario temperatūros ir termoelektriškai šaldomus puslaidininkinius, piroelektrinius, bolometrinius detektorius su maitinimo šaltiniais ir laikikliais. Taip pat fotometrines fotodaugintuvų galvutes, veikiančias fotonų skaičiavimo režime, UV-VIS-IR detektorių liniuotes.

 

 

PbSe (PBS) TE šąldomas IR detektorius

 

Fotoelektrinė galvutė